๒๑ เม.ย. ๒๕๕๒

การสร้างรายได้กับ Unicity

การสร้างรายได้กับ Unicity
องค์ประกอบของรายได้
1. 25 % จากยอดขายปลีก
2. 5 – 10 % จากส่วนลดส่วนตัวที่มากกว่า 100 PV
3. 20% จาก Fast Start Bonus (FSB)
4. 2 คูณ (3 - 5 %) จากการบริหารเครือข่าย
5. โบนัสพิเศษท่องเที่ยว (10,000 - 42,000 บาท)
6. รายได้จากการเลื่อนตำแหน่ง (10,000 - 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

-----------------------------------------------------------
การสร้างรายได้กับ Unicity
รายได้ขั้นที่ 1 รายได้จากการขายปลีก 25 %

รายได้ขั้นที่ 2 รายได้จากส่วนลดพิเศษส่วนตัว หากเรามียอดซื้อมากกว่า 100 PV ขึ้นไปในเดือนนั้นๆรายได้ขั้นที่ 3 รายได้จากการสร้างแฟรนไซส์เป็นรายได้จากการขยายเครือข่าย ตย. 1 แตก 5 (คุณสามารถมีดาวไลน์ ติดตัวได้ไม่จำกัด) รายได้ที่ได้รับขึ้นกับยอดส่วนตัวที่รักษาไว้ คือ ถ้ารักษายอด 100 PV รับ 3 % ของยอดซื้อทั้งองค์กรของเรา แต่ถ้ารักษายอด 200 PV จะได้รับ 5 % ของยอดซื้อทั้งองค์กรของเรา ไม่เกี่ยงว่าใครเป็นผู้แนะนำมาขอให้อยู่ใต้สายงานเราเป็นใช้ได้


รายได้ขั้นที่ 4 สร้างรายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เพียงเป็น VIP CODE โดยทำ Fast Start Bonus คือซื้อสินค้าให้ครบ 500 PV ภายใน 1 เดือน(ทำคุณสมบัตินี้ครั้งเดียวเพื่อรับรายได้ จากการเป็น VIP CODE ไปโดยตลอด) รายได้จากการเป็น VIP CODE คือ หากในเดือนใดมีผู้ที่สมัครซึ่งท่านเป็นผู้ Enroll และจัดวางในตำแหน่งใดก็ตามท่านจะได้รับ BONUS 20% ในคนที่ 1 และ 25% ในคนที่ 2 และ 30% ในคนถัดไปไม่
จำกัดจำนวน

รายได้ขั้นที่ 5 เป็นรายได้ที่ท่านจะได้รับเพิ่มมากขึ้นจากรายได้ขั้นที่ 3-4 หากท่านขึ้นตำแหน่ง และยังได้รับไลฟ์สไตล์โบนัสจากทางบริษัทอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นรายได้ที่สุดยอดจริง ๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น